13. Proč mi nevěříš?

23. března 2012 v 17:04 |  Amor firme ut misos HP/LM (N)
Seděli v restauraci, kterou vybral Lucius. Ne snad, že by měl tolik na výběr. Rezolutně však odmítl jíst v hotelu, takže se museli porozhlédnout po místě, kde by se aristokratovy jakž takž líbilo. Naštěstí jedna taková restaurace na ostrově byla.

Lucius spokojeně mlaskl, když k jejich stolu přišel řádně oblečený číšník. Podle všeho slyšel Luciuse mluvit anglicky, protože se ani nepokoušel domluvit s nimi němčinou.
S úklonou jim podal dvě menu a vzdálil se, aby si mohli v klidu vybrat.

Malfoy se s lehkým úsměvem začetl do svého jídelního lístku. Poprvé za ten den se zdál být spokojený, snad jen s výjímkou, kdy plaval v hlubokém vodě Baltského moře.
Harry se lehce zamračil, pak se však i on chopil lístku a snažil se vyčíst, co by si mohl dát k jídlu, aby to nedopadlo podobně jako snídaně.

Lucius na něj od události na pláži skoro nepromluvil. Stále si myslel, že Harry s druhým mladíkem koketovat. Snad si myslel, že Potter má nevybouřené touhy. Snad se kvůli tomu cítil i poněkud trapně. Ale odmítal s chlapcem prohodit více slov. Stroze mu oznámil, že se jde do hotelu převléci a pak naobědvat. Harry jej pouze následovat, neočekával, že by měl možnost něco namítnout. Ale co, o tom si budou moci promluvit, až bude mít Lucius lepší náladu.

Harry si povzdechl. Co na tom, že mají menu v angličtině, když o polovině jídel neví jak chutnají a o té druhé ani netuší, co jsou zač.

"Mohl bys mi něco objednat?" otázal se Luciuse, který stále vybíral své jídlo.
Malfoy cosi zavrčel.
"Prosím?"
Lucius lehce nervózně práskl deskami jídelního lístku o stůl.
"Proč si něco neobjednáš sám," rozhořčeně.
"Já... Nevím co si mám objednat a nerad bych zase dostal něco živýho," lehce zčervenal mladík, nemohl si nevšimnout, že se za nima po Luciusově exempore otočila většina hostů z restaurace.
"Tak si dej Steak and kidney pie."
"Děkuji, to si radši vyberu něco sám," ušklíbl se Harry.
"Copak ti na anglickém jídle nechutná?" naoko se podivil Lucius.
Pohled, kterým na něj Potter hodil dával jasně najevo, že tohle není hodno odpovědi.

"Co je to lanýž?" Harry zvedl zrak od menu, do kterého se opět začetl.
Lucius si jen povzdechl, opět se musel vzdát vybírání jídla.
"Houba," prostá odpověď.
"Aha..."
"Něco proti?"
"Ne, já jen... Asi si to dám."

***

Mlčky jedli.
Lucius upíjel drahé značkové víno. Podle názvu nepochybně francouzské. Harry byl opět na limonádě. Nikterak mu to nevadilo. Ovšem nemohl se zbavit dojmu, že tím ještě víc okolní lidi utvrzoval v dojmu, že je Luciusův syn, nebo aspoň nějaký mladý příbuzný.

"Co budeme dělat pak?" černovlasý mladík prolomil ticho.
"Máš snad něco v plánu?" šedé oči se do něj podezřívavě zaryly.
"Ne, nemám. Myslel jsem, že ty, tak jsem se ptal a ..." raději zmlkl a dál se věnoval jídlu.

"Mohli bychom jít na pláž," prohodil Lucius.
"Jo, to bychom mohli," tichý povzdech. Nechtěl se vracet na pláž. Chápal, že Lucius plaval v moři, ale jeho ta myšlenka ani v nejmenším nelákala.

***

Bylo k večeru, když se vraceli na pláž.

Harry se to snažil co možná nejvíce oddálit. Několikrát se v hotelu sprchoval. Několikrát se převlékal. Marně. Lucius rozhodl, že půjdou na pláž. Byl nucený obléci si plavky, aby se náhodou nemohl vymluvit, aspoň podle Luciuse. Malfoy vzal ručníky a teplejší oblečení, protože jak ho Harry ujistil, v noci bude chlano. Potter jen nevěřícně hleděl na oblečení. Až teď mu došlo, že Lucius má v plánu zůstat venku déle.

Seděli na lehátkách. Oproti těm raním byla tato vzdálena od hotelu i od ostatní lidí, kteří se rozhodli k večeru vyrazit na pláž. Byla zastrčena poněkud v křoví, takže na ně nikdo nemohl vidět.

"Jdeš už?" Lucius jenom v plavkách stál v moři a čekal na mladého manžela. Voda mu mělce porudila kolem kotkíků, když netrpělivě čekal, až se chlapec odhodlá vyrazit do vody.
"Ale co... Co věci? Co když je někdo ukradne? Asi by tady měl někdo zůstat a hlídat to," snažil se vymluvit.
"Nikdo to nevezme a ty tady nezůstaneš. Nebo snad čekáš společnost?" jízlivě.

Harry se zamračil. Oproti svému přesvědčení se svlékl do plavek.

Lucius popošel hlouběji do moře. Voda mu nyní sahala do pasy, když se otočil a netrpělivě čekal, kdy k němu Harry dojde.
Černovlasý chlapec se pomalu brodil slanou vodou. Nejistým pohledem sledoval vlny, jak se přelévají jedna přes druhou. Nemyslel si, že by Lucius dopustil, aby se utopil, ale přeci jen, moře bylo velké a hluboké. Navíc vlny! Harryho plavání spočívalo v plácání se na mělčině, nebyl si jist nakolik zvládne plavat ve vlnách, byť mírných.

Voda mu sahala po bradu, když Lucius už plaval několik metrů od něj. Harry slyšel jak si starší kouzelník pro sebe cosi tiše mumlá. Nemohl se teď zabívat tím, jak moc Malfoye rozlobil a hlavně, čím ho zase rozlobil.
Pár dalšími kroky se ještě víc vzdálil od pobřeží. Vlny jím lehce pohupovaly, ale díky nim nebyl skoro schopný udržet rovnováhu na nohách, které mu už sotva dosahovaly na písečné dno.

Pokusil se o pár temp. Voda jej nadnášela, jakž takž se držel nad hladinou. Pokusil se rozhlédnout kolem, najít Luciuse, který mezitím kamsi odplaval. Ale přes vlny jej neviděl, nechtěl se příliš otáčet, aby se neponořil pod hladinu, nebyl si jist, že by se mu podařilo vyplavat.

"Mohli bychom plavat k té skále," ozvalo se těsně za ním.
Harry sebou vyděšeně trhl. Do úst a nosu se mu dostala trocha slané vody.
"Neplaveš zrovna nejlépe," poznamela Lucius, plaval nyní vedle Harryho a obezřejmě si ho prohlížel.
Potter se nesnažil odpovědět. Byl rád, že vodu, která mu zatím natekla do nosu vyprskal. Navíc neuměl zcela zkoordinovat dvě věci.

"Mohli bychom se vrátit," nadhodil Lucius, když viděl, že Harryho už tak pomalé tempo ještě více zpomaluje. Navíc si nemohl nevšimnout mladíkova plaveckého stylu. Začínalo mu být jasné, že chlapec se nikdy pořádně plavat nenaučil.

Potter vyčerpaně přikývl. Těch několik temp v neklidné vodě jej začínalo vyčerpávat.

Při zpáteční cestě se Harryho plavecké tempo ještě o něco zpomalilo. Nebýt vln, které jej lehce popoháněli k pobřeží, stál by na místě.

"Harry..?" Lucius se k němu vrátil. Sám už byl daleko před ním, ale když viděl, že chlapec neplave nikdo poblíž pro jistotu se k němu vrátil. Přeci jen nechtěl, aby se mu hned první den dovolené utopil.
"Jsi v pořádku?" starostlivě. Jeho dnešní mrzutá nálada vzala za své, když viděl svého unaveného manžela jak se marně snaží plavat.

Harry lehce přikývl na souhlas.

Opět plavali vedle sebě.
Lucius stále kontroloval chlapce po své levé straně.

Plavovlasý kouzelník mírným tempem plaval ke břehu. V hlavě si uspořádával myšlenky. Věděl, že ráno na Harryho zbytečně vyjel, když on za to očividně nemohl. Ale prostě... Nemohl si pomoci. Nechtěl se s nikým dělit, ne o Harryho, když ho konečně získal. Ale ten hoch, který si začal na jeho patrnera dovolovat. Měl mu ublížit, ano, to měl. Ještě k tomu však určitě bude mít příležitost. A Harrymu vynahradí jak se k němu celý den choval.

Podíval se nalevo a strnul.
Černovlasý mladík tam nikde nebyl. Vyděšeně se rozhlížel kolem. Vody zde už bylo méně, mohl pohodlně stát. Ale kde byl mladík? Přece se náhle nemohl ztratit. Lucius netušil, kdy Harry zmizel.
Přes vlny, které se mezitím podstatně zvětšily neviděl. Nemohl tedy odhadnout jestli je Harry někde za ním, nebo jestli je pod vodou.
Jen na to pomyslel obestoupila jej hrůza.
Co když jeho mladý manžel je někde pod vodou. Co když se topí a on mu nemuže pomoci?

***

Kristián seděl na pláži. Přimhouřenýma očima sledoval dvojici, kterak se k němu blíží. Viděl jak plavovlasý muž plaval o něco rychleji, než mladík za ním. Viděl i jak se starší muž vychýlil z kurzu a plaval o šikmo místo rovně. S nepěkným úšklebkem si všiml, jak se plavovlasý muž zastavil, jak se rozhlížel kolem. Vzdáleně slyšel i jak volal Harryho jméno. Věděl ovšem, že černovlasý chlapec jej slyšet nemůže, na to je od sebe dělilo příliš vln, které dělily dostatečnou protihlubokou clonu.

Harry zmoženě doplaval na pláž. Až tady si všiml, že jej Lucius nedoprovází. Předtím byl natolik ponořen do toho, aby se udržel nad hladinou, že si nevšiml, že Malfoy plave jinam. Nyní se udiveně rozhlížel kolem, hledaje svého manžela.
Znaveným pohledem se rozhlédl podél pobřeží, jestli Lucius nevylezl z vody o něco dál než on. Jaké bylo jeho překvapení, když viděl Luciusovu plavovlasou hlavu ještě daleko v moři.

"Copak tak sám," ozval se za ním čísi ledový hlas.
Vystrašeně se otočil.
Kristián s nepěkným úšklebkem sledoval jak se smaragdové oči rozčířily zděšením. Úšklebek se ještě víc rozšířil, když viděl jak se Harry zoufale otočil k moři, kde stále ještě vězel Lucius.

"Hledáš snad něco?" otázal se, vidě Harryho pohled směřující k jejich věcem. Mudla samozřejmě netušil, že mladý kouzelník pohledem hledá Luciusovu hůlku.
"Co chceš?" vyštěkl na Kristiána, snaže se nedat najevo strach, který v něm vzrůstal. Před dobře stavěným mladíkem neměl šanci, rozhodně ne, když Lucius je ještě kdovíkde.

"Co chci..? Co bych asi tak mohl chtít," dělal zamyšleného.
"Chci tebe, myslel jsem, že je to jasné. Kdyby se kolem tebe stále nemotal ten stařík, už bych tě měl," temný úšklebek.
"Ale já tě nechci!" zoufale vykřikl Harry, když se k němu začal Kristián přibližovat.
Postavil se na stále ještě roztřeseně nohy, plavání jej opravdu vyčerpalo. Pokusil se utéci, ale silný pár rukou jej zachytil dřív, než měl vůbec šanci se rozběhnout.

"Pusť mě!"
"Nikam mi nebudeš utíkat," zavrčení.
"Luciusi!!!" Harry si nevěděl rady, doufal, že jej Malfoy uslyší.

Vlastně ani nemusel křičet. Plavovlasý kouzeník si situace na pláži všiml jen o několik chvil dřív. Trochu se mu ulevilo, když viděl Harryho živého. Ale byl v rukách arogantního mudly, to situaci rozhodně neulehčovalo.

V Luciusovi se vřela krev, když viděl mudlu jak hrubě smíkl jeho chlapce. Rychlými tempy se vracel ke břehu.

"Budeme to muset stihnout rychle, zdá se, že se ten tvůh ochránce už vrací," naštvaně zavrčel Kristián.
"Jdi odemně!" odstrčil od sebe mudlu.
"Tady pravidla určuju já!" rozezleně uhodil menšího chlapce do obličeje.

Harry spadl na zem. S úst mu vytékal malý rudý pramínek. V očích se mu mísila zlost se strachem.

"Nebo to necháme na jindy, co říkáš," usmál se Kristián. Viděl, že plavovlasý muž se rychle přibližuje k pobřeží a rozhodně nestál o to, aby se s ním opět střetl.
Zlehka políbil černovlasého mladíka na krvavé rty a s tichým smíchem utekl do lesa opodál.Pozn.: Neřešte kde vzal Harry plavky. Já jsem nad tím uvažovala a došla jsem k závěru, že si mu je koupil Lucius. Takže k tomu závěru teď dojdete i vy. V povídce to není napsaný, nehodí se mi to tam... XD
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama