4. Muži, kteří změnili můj život 2/2

23. března 2012 v 16:56 |  Amor firme ut misos HP/LM (N)
Lucius skorpněle stál ve dveřích. Nemohl uvěřit tomu, co vidí. Jak to Snape mohl udělat. Celou dobu o chlapce nezavadí ani pohledem a sotva jej Lucius získá pro sebe a má možnost ho mít napořád, tak se tu Snae objeví a začne si Harryho přivlastňovat.

A já hlupák mu kupuji dárek!

Malfoy naštvaně třískl dveřma a s dupotem sešel do spodního patra. Zamířil do knihovny, kde začal ničit všechno, co mu přišlo pod ruku.

***

Snape se otočil těsně předtím, než Lucius práskl dveřmi. Skoprněl, nepochyboval o tom, že si to Malfoy špatně vyložil.

Kruci...

Potter sebou při ráně, kterou dveře udělaly, trhl.
Již nebrečel, jen se slabě třásl. Bylo mu jasné, kdo to byl, kdo je viděl, jeho a Snapea a přitom spolu nic nedělali! Ale vysvětlit to Malfoyovi, to bude asi problém...

Harrymu hlavou proběhlo několik myšlenek najednou. Od té, jak se mu asi Lucius pomstí až po tu, kdy jej aristokrat vrátí k Dursleyovým.

"Pottere, doufám, že už to zvládnete, ať to bylo cokoliv? Půjdu teď za Luciusem a pokusím se mu to vysvětlit," zavrčel Snape a trochu se od chlapce odtáhl.
"Hmmm," na víc se nezmohl.
"Dobře," profesor se zvedl a vyšel z pokoje, nechávaje za sebou mlčenlivého chlapce.

***

Majitele domu našel v jeho nemalé knihovně, kteoru právě dokonale devastoval.

"Luciusi," opatrně si stoupl opodál, aby měl čas nějak zareagovat, kdyby si Malfoy rozhodl zchladit žáhu na něm.
"Co chceš?!" naštvaně se na Snapea otočil, předtím však ještě stihl mrštit starodávnou vázou o polici s knihami.
"Možná by si měl sednout a nechat si to vysvětlit."
"Tady není CO vysvětlovat! Prostě jsi prachsprostě zneužil mé pohostinnosti!" rozohnil se Malfoy.
"Luciusi, dřív, než začneš dělat ukvapené závěry, tak si prosím sedni a vyslechni mě," požádal jej profesor lektvarů.

Plavovlasý kouzelník na něj ještě hodil naštvaný pohled, pak si však pozoruhodně poslušně sedl do křesla, které kupodivu ještě stálo na nohách a čekal, co jak mu to Snape vysvětlí.

***

Harry seděl na posteli. Stále uvažoval o tom, co by měl udělat. Co Malfoy udělá. Přece ho nepošle zase k Dursleyovým. Vždyť nic neudělal.
Ale podle Snapeova výrazu, který se dal skoro srovnat s vyděšeným, pokud by tedy profesorova tvář takový výraz měla, nepochyboval o tom, že Malfoy zuřit bude a rozhodně ne málo.

S povzdechem se vydal do koupelny. Sen se mu už pomalu rozplýval v mysli, víc jej teď zaměstnávala myšlenka na to, co mu majitel sídla udělá.

***

"Nic jsem s Potterem neměl."
"Jistě, to si vykládej Brumbálovi, ale já vás viděl," zavrčel Lucius.
"NIC jsem s ním neměl! Salazare, prober se, vždyť je to Potter!" jméno chlapce vyplivl, jakoby to bylo něco zkaženého.
"Ale..."
"Jo jasně, viděl jsi nás," ironicky poznamenal Severus.
"Jo, to teda viděl! A netrvď mi, že jsi nebyl v Harryho pokoji," naštvaně.
"To neříkám. Šel jsem ho zkontrolovat, jak mi Brumbál přikázal."
"A on ti snad příkázal, abys ho objímal?" odfrkl si Malfoy.
"To Potter, zalepil se na mě," o obávaném profesorovi by si jen málokdo pomyslel, že někdy bude mluvit ublíženým tónem, jako právě teď.
"No samozřejmě. Harry má přece zvrácenou touhu objímat se zrovna s tebou. Vždyť tě nesnáší!" Lucius se rozhořčeně zvedl z křesla.

Snape si jen povzdychl. V duchu napočítal do deseti, než opět začal mluvit.

***

"Vypadni!"
"Cože? Luciusi, uklidni se, tohle není nutné..."
"Vypadni z mého domu!" nenechal Snapea domluvit.
"Ale..."
"Hned!"
"Luciusi, uklidni se, tohle je zbytečné," snažil se jej klidnit Snape.
"Zmiz, rozumněl si?!" Lucius si to rázoval přes celou místnost ke Snapeovi, aby jej vlastnoručně vyhodil z Malfoy Manor.

Před necelou hodinou ještě v klidu diskutovali. Malfoy si pomalu nechal vysvětlit, že Snape s Harrym opravdu nic nemá. Severus mu sice odmítal říct, co se chlapci stalo, že potřeboval utěšit, ale Lucius mu věřil, zatím.

Jenže pak se Snape zmínil o tom, co si myslí o Luciusově vztahu s mladým Potterem a byl oheň na střeše.
Lucius, který si mezitím dal pár skleničem alkoholu, se ihned rozčílil.

"Dobrá, půjdu, ale měl by si uvědomit, co děláš. Není to správné," Snape se otočil a vyšel z místnosti. Sice měl od Brumbála nařízeno tady nějakou dobu zůstat, ale ani Brumbál nemá tolik autority, aby na sebe kvůli jeho příkazu nechal nesmyslně ječet od opilého aristokrata.

***

Harry sešel dolů.
Chtěl se přesvědčit, že jsou oba starší kouzelnící v pořádku. Přece jen už to bylo nějakou tu dobu, kdy se ze zdola neozíval žádný zvuk.

Vešel do knihovny, kde správně odhadoval, že by se mohli nacházet.
Když vešel strnul na místě.
Knihovka byla převrácená vzhůru nohama.

V křesle seděl Lucius Malfoy. Na stolku před sebou měl otevřenou poloprázdnou láhev od Ohnivé whisky, zíral kamsi do prázdna, zdálo se, že nevnímá.

"Kde je Snape?" opatrně se ozval Potter a pomalu přistoupil blíž.

Nedočkal se žádné odpovědi. Došel tedy až k Luciusovi, lehce mu rukou zamával před obličejem.
Malfoy zmateně zamrkal. Pak svůj zrak ztočil na Harryho, musel chvíli zaotřovat, než mu konečně došlo, kdo před ním stojí.

"Kde je Snape?" zopakoval chlapce svou otázku.
"Co tě to zajímá," odsekl Lucius a přihl si z láhve.
"Vy jste si něco udělali?" opatrně se dál vyptával Potter.

"Snapea se to zachtělo, co?" šedé oči se zaryly do chlapce.
"Cože?" Harry nechápal.
"Jistě, myslíš si, že nevím, co jste tam se Snapeem dělali? Já ale nejsem blbej, to si laskavě uvědom!"
"Ale já nevím o čem..."
"TICHO! Myslí, že sem naprosto pitomej? Nejsem! Ty mě nebude podvádět se Snapeem!"
"Ale já jsem ne- Kde je Snape?" mladíka napadaly samé nepěkné obrazy, co se mohlo přihodit jeho profesorovi. "Vyhodil jsem ho," ušklíbl se Malfoy.
"Vyhodil? Oh..."

Lucius si k sobě náhle chlapce přitáhl a hrubě jej políbil.
Harry od sebe Malfoye zděšeně odstrčil.
"Co to sakra..?"
"Pojď sem..." v šedých očích se zračila touha.
Ne," Harry se od Lucius odtáhl co možná nejdál.

"Pojď sem!" Lucius se zvedl z křesla a začal se blížit k mladíkovi, který vystrašeně ustupoval vzad.
"NE!"

Malfoy se zvedl a i přes opilost se k chlapci rychle dostal, dřív, než mohl utéct.

"Pusťtě mě!"
"Jsi můj. Jenom můj!" zatřásl s chlapcem.
"Nechtě mě," zanaříkal mladík, když jím Malfoy prudce smíkl, až skoro skončil na zemi.
"Jenom můj malý chlapeček," zaševelil Lucius a opět chlapce políbil. Přitáhl si jej blíž a hrubě si vydobil vstup do Harryho pevně sevřených úst.

Chlapce opět zanaříkal. Pokusil se ze sebe opilého muže setřást. Neúspěšně.

Malfoy strhl Harryho na zem.
Chlapec vykřikl zoufalstvím, opět se pokusil aristokrata od sebe dostat. Zalitoval, že nemá hůlku, nemohl se ani nijak bránit. Ale těžko mohl předpokládat, že jej Malfoy napadne...

"Jenom můj..." stále tiše opakoval Lucius a pomalu líbal mladíka na krk.
Jednou rukou pevně držel chlapcovi ruce, druhou jej hladil na hrudi. Chlapcovo zoufalství jej ještě více vybudilo.

"Pusť mě!" Harry vyrhl ruce z Luciusova sevření a prudce se od sebe pokusil Malfoye odstrčit.

Lucius chlapci vrazil facku, vytáhl hůlku a svázal mu ruce, tak aby se již nemohl bránit.
Harry se tiše rozvzlykal, věděl, že teď už nemá šanci jak se bránit.

Malfoy ještě neposledy chlapce políbil a pak mu začal rozepínat kalhoty.
Potter zalapal po dechu.

"No tak, uklidni se, jsi jenom můj víš, nikdo jiný na tebe nemá nárok," zašvitořil Lucius.

Plavovlasý aristokrat několika hrubými pohyby obrátil zmítajícího se chlapce na břicho.

"Prosím, nechte mě," naříkavě zaprosil Harry.
"Ale, ale, Severuse si nechal a mě ne," zaševelil chlapci do ucha po čemž jej jemně kousl do lalučku. Potter se ještě víc rozplakal.

Za okamžik zbavil Harryho kalhot i boxerek. Se zalíbením si prohlížel mladíkův pevný zadeček.
Potter opět zanaříkal, tváře mu zrudly studem a třpitivé slzy se pomalu vpíjeli do koberce pod ním.

Lucius chlapci roztáhl nohy od sebe.
Nijak jej nepřipravil. Prudce do něj vnikl.

Harry vykřikl bolestí, další proud horkýc slz zmáčel jeho tváře.

Malfoy se začal pohybovat. Vůbec nebral ohledy na mladíka pod sebou. Byl příliš opilý, než aby zvládl brát ohledy na někoho jiného, než na sebe.

Netrvalo dlouho a Lucius vyvrcholil.
Lepkavá tekutina zaplavila chlapcův anální otvor.
Malfoy se svalil na koberec vedle Harryho, usnul.

Harry se tiše vytratil do svého pokoje. Po tvářích mu stále stékaly slzy zoufalství a ponížení. Ve stále ještě svázaných rukách si nesl své oblečení, ani jej nenapadlo, že by se měl obléci v knihovně, co kdyby se Malfoy probudil...

***

"Harry?" Lucius opatrně vešel do pokoje. Rozhlédl se kolem, chlapce nikde neviděl.

Kde sakra může být?

Pohledem prohledal celý pokoj. Pak zamířil do koupelny, jediné místnosti, kde by Harry mohl být. Vždyť dolů jej jít neviděla a pochyboval, že by šel do jiného pokoje v horních patrech.

Sáhl po klice a zamračeně zůstal stát, když zjistil, že je zamčeno.

"Harry, mohl bys otevřít," zaklepal na dveře.
"No tak, Harry, otevři, chci si s tebou promluvit," zalomcoval klikou.
"Harry, pokud neotevřeš ty dveře, tak si je odemknu!" zavyhrožoval Lucius.

Opět žádná odezva.

Malfoy vytáhl hůlku. Ještě chvíli zaváhal. Přece jen si nebyl jist, nakolik včera chlapci ublížil a jak moc má právo se teď dobývat do jeho soukromí, ale přece jen...

"Alohomora," tiché kouzlo. V zámku to cvaklo a dveře se pomalu otevřely.

Lucius vstoupil do koupelny, to co spatřil mu zcela vyrazilo dech.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama